Terminalo paslaugos

UAB „Kvistija“ naftos produktų terminalą Tiekimo g. 7, Panevėžyje įsigijo 2005 metais. Terminalo kompleksą sudaro 3 rezervuarai po 5000 m 3 (du iš jų naudojami dyzelinui, vienas benzinui), bei du rezervuarai po 200 m3, geležinkelio estakada, naftos produktų užpylimo į auto cisternas estakada, administracinis pastatas, siurblinės ir kiti įrenginiai. Nuo 2005 m. buvo atlikta daug terminalo modernizavimo darbų kurių metu buvo įrengta šiuolaikiška naftos produktų užpylimo į auto cisternas aikštelė, automatinio priedų ir dažiklių įvedimo į naftos produktų srautą linija, ant 3 rezervuarų sumontuoti pontonai (plaukiojantys stogai naudojami naftos produktų nugaravimui sumažinti), sumontuotas RRME dozavimo ir maišymo su dyzelinu įrenginys. Naftos produktų sandėlyje įsteigtas akciziais apmokestinamų prekių sandėlys, todėl į jį ir iš jo galima gabenti prekes taikant atidėtą akcizų mokėjimo rėžimą. Sandėlyje galima žymėti dyzeliną ir taip gaminti dyzeliną žemės ūkio reikmėms ir pečių kūrenimui. Sumontuotas RRME dozavimo ir maišymo įrenginys įgalina pagaminti dyzeliną su RRME, kuris atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomuosius kokybės reikalavimus. Ilgą laiką įmonė teikė naftos produktų saugojimo ir išpilstymo paslaugas AB „Orlen Lietuva“, dabartiniu metu šias paslaugas teikia kitoms suinteresuotoms šia veikla įmonėms.

Asmenims, kurie susidomėtų UAB „Kvistija“ teikiama naftos produktų priėmimo, sandėliavimo ir pakrovimo į auto cisternas paslauga Panevėžio akciziniame naftos produktų sandėlyje, patariame kreiptis į generalinio direktoriaus pavaduotoją Vaidotą Eidimtą:

Generalinio direktoriaus pavaduotojas įmonės valdymui
Vaidotas Eidimtas
Tel. +370 443 25264
El. paštas: vaidas@kvistija.lt
Panevežio terminalo direktorius
K. P. Butkus
Tel. +370 618 53233
El. paštas: kestutis@kvistija.lt
Vedančioji buhalterė
Vilma Vaitkevičienė
Tel. +370 699 65174
El. paštas: terminalas@kvistija.lt
Mechanikas
Gediminas Banaitis
Tel. +370 620 74439
El. paštas: gediminas@kvistija.lt